За мен

Завършва специалността "Медицина" в МУ-Плевен, през 2013 г. , започва специализация по Кардиология в І-ва Клиника по кардиология при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен.