За мен

Завършил МУ-Плевен. Специализира кардиология във ІІ -ра Клиника по кардиология при УМБАЛ - Плевен.