За мен

Завършва ВМИ-София. 

Специалности - Вътрешни болести /1982/,
Кардиоревматология /1986/
Диплома за научно образователната степен “Доктор” по кардиология /2004/
Доцент по кардиология /2005/.
През 2012 год. защитава втора дисертация свързана с прогностична оценка на болни с остър коронарен синдром и придобива научна степен "Доктор на медицинските науки"
От м. март 2013 год. е професор по кардиология в Катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология", МУ-Плевен.
1978 г. ординатор в Интензивно кардиологично отделение
Първостепенна окръжна болница
1979 г. асистент в Интензивно кардиологично отделение, ВМИ-Плевен.
1982 г. старши асистент в Интензивно кардиологично отделение, ВМИ-Плевен.
1986 г. главен асистент в Кардиологична клиника ИКО, ВМИ - Плевен.
2001 г. главен асистент в ИКО МБАЛ-Плевен / ВМИ - Плевен/
2001 г. Началник на ИКО МБАЛ - Плевен / ВМИ- Плевен/
2005 г. Началник Клиника по кардиология и интензивно лечение - УМБАЛ - Плевен
От 2011 Началник Втора клиника по кардиология - УМБАЛ "Д-р Георги Странски", ЕАД - Плевен

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886216064886535
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител

Образование

Кардиология
Вътрешни болести
Ревматология

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести
Ревматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb