За мен

Завършила Медицина в МУ-Плевен, специалист по Кардиология. Работи в Първа Клиника по кардиология в УМБАЛ -Плевен.