В които участва

Събития

3rd EAST-EUROPEAN SUMMER COURSE ON EPILEPSY: “Comprehensive approach to drug-resistant epilepsies” 
Само за специалисти
Неврология Неврохирургия
3rd EAST-EUROPEAN SUMMER COURSE ON EPILEPSY: “Comprehensive approach to drug-resistant epilepsies” 
Курс/семинар,  Отворено Събитие
16 Участници