За мен

работя лекар в ЦСМП Пазарджик,филиал П-ще,интересувам се а т.литература,спорт,туризъм .