Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

За мен

Завършил медицина през 1968 година ВМИ София.

Придобити специалности обща и клинична фармакология, фитотерапия, хомеопатия.

Основна насоченост - невродегенеративни и автоимунни заболявания. 

Работи в кабинет "Феникс" - ж.к. "Връбница-2" бл.632, вх.Г,партер. тел. 0888986966;029343318 

Образование

Фармакология

Специалности

Фармакология

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели