За мен

Завършил медицина през 1968 година ВМИ София.

Придобити специалности обща и клинична фармакология, фитотерапия, хомеопатия.

Основна насоченост - невродегенеративни и автоимунни заболявания. 

Работи в кабинет "Феникс" - ж.к. "Връбница-2" бл.632, вх.Г,партер. тел. 0888986966;029343318 

доц. Радослав Радев dashboard.own_post_posted
2017
СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА
СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА

           Интересът към стволовите датира от двадесетте тодини на миналия век, когата са направе...

доц. Радослав Радев dashboard.own_post_posted
2015
Хомеопатично лечение на дете с умствена изостаналост (аутизъм)

ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТЕ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ (АУТИЗЪМ)* Доц. д-р Радослав Радев, дм Секц...

Публикации

СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА
СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА БИОЛОГИЯТА ...
Публикация
Хомеопатично лечение на дете с умствена изостаналост...
Публикация