Опит

регистратор
1000, София, България, ул. Брегалница 47

Образование

Кинезитерапия
Национална Спортна Академия "Васил Левски"

Специалности

Кинезитерапия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb