Публикации

Профилактиката е задължителна за всички мъже
Профилактиката е задължителна за всички мъже
Публикация
д-р Валентин Бачев създаде публикация
2016
Профилактиката е задължителна за всички мъже
Профилактиката е задължителна за всички мъже

В нашата клиника се поемат и лекуват случаи от целия спектър на урологичната дейност - операции н...