За мен

Д-р Корнелия Марчовска има специалност образна диагностика и дългогодишна практика като университетски преподавател, гл.ас.и завеждащ в Катедра по Рентгенология към МФ, ТУ, автор на множество публикации и научни съобщения.

Понастоящем работи в МБАЛ Св. Иван Рилски- Стара Загора, отделение по образна диагностика