г-н Илия Коруев създаде публикация
2017
„КЛЪСТЕР ЗА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА УЕЛНЕС И ЗДРАВЕ“ ООД – обединение на иновации, високи технологии и медицинска експертиза
„КЛЪСТЕР ЗА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА УЕЛНЕС И ЗДРАВЕ“ ООД – обединение на иновации, високи технологи...

„КЛЪСТЕР ЗА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА УЕЛНЕС И ЗДРАВЕ“ ООД – обединение на иновации, високи технологи...