Последователи
д-р Николай Вардаров
д-р Николай Вардаров
Ортопедия и травматология
д-р Никола Станчев
д-р Никола Станчев
Гастроентерология
Стоян Петров - психолог
д-р Борислав Димитров
д-р Борислав Димитров
Медицинска онкология
Катерина Петрова
Катерина Петрова
Гастроентерология
д-р Елена  Димитрова
д-р Елена Димитрова
Общопрактикуващ лекар
д-р Мариана Шиндилска
д-р Мариана Шиндилска
Общопрактикуващ лекар
д-р Лорета Николова
д-р Лорета Николова
Общопрактикуващ лекар
д-р Мая Желева
д-р Мая Желева
Физикална и рехабилитационна медицина
Лилия Цветкова
д-р Десислава Герасимова
д-р Десислава Герасимова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Антоанета Рангелова
д-р Антоанета Рангелова
Общопрактикуващ лекар
Галина  Делийска
Галина Делийска
Общопрактикуващ лекар
д-р Галя  Кьосева
д-р Галя Кьосева
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Анелия Михайлова
д-р Анелия Михайлова
Физикална и рехабилитационна медицина
Виолета Москова
Виолета Москова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Васил Бачев
д-р Васил Бачев
Гастроентерология
1 2 3 4 5