За мен

Д-р Гавраилова е била 4 год. участъков лекар , клиничен ординатор в АГ клиника към МУ Пловдив , работила е  като завеждащ АГ комплекс към МБАЛ Смолян . 

Работи колпоскопии с биопсии , има насоченост към профилактика на рака на шийката на матката.