За мен

специалист - кардиолог; вътрешни болести

Завършила е "Медицина" в МУ - гр.Варна

Придобити специалности по "Вътрешни болести" и "Кардиология" в МУ - гр. София

Опит

8000, Бургас, България, ул. "Ген.Гурко" №53
3590899976462056813404
Платен прием
Работи с осигурител
Увеличават се пациентите с алкохолно увреждане на сърцето
Увеличават се пациентите с алкохолно увреждане на сърцето

 Д-р Светлана Николова е завършила медицина във Варна. Първо взема специалност по вътрешни болест...

Публикации

Увеличават се пациентите с алкохолно увреждане на сърцето
Увеличават се пациентите с алкохолно увреждане на съ...
Публикация