За мен

Марта Козарева е клиничен психолог. Консултира възрастни и семейства. Бакалавър е по Психология от 2010 г. и магистър по Клинична и консултативна психология в СУ „Климент Охридски“ от 2014 г.

Притежавани квалификации:

Сертификат за консултант под супервизия в Когнитивно-поведенческа психотерапия- Българска асоциация по клинична и консултативна психология и Институт за психично здраве и развитие, 2009-2013 г.

Обучение в семейно консултиране и фамилна терапия- Българска асоциация по фамилна терапия, 2015-2017 г.

Участие в група за супервизия в семейна и фамилна психотерапия- Българска асоциация по фамилна терапия- 2016 г.

Семинари и обучения на теми, свързани с ефективността на Когнитивно-поведенческата терапия при хранителни растройства- лектор Ricardo Dalle Grave, Българска асоциация по Когнитино-поведенческа психотерапия
Когнитивно-поведенческа терапия и техники при: личностови разстройства, депресия, биполярно афективно разстройство лектор- Antonio Pinto, Българска Асоциация по Когнитино-поведенческа Психотерапия

Семинар на тема работа с родители- осиновители - Sara Barat, Българска Асоциация по Фамилна Терапия

В какви случаи бихте могли да потърсите подкрепа
Тревожност, страх, панически-атаки, фобии
Загуба и преживяване на траур
При трудности в комуникацията със значимите други, както и при неудовлетвореност в семейните и брачни отношения
Депресия, потиснатост, чувство на неудовлетвореност; безсъние, липса на апетит; социално отдръпване и изолация. Следродилна депресия
Психосоматични болести; хипохондрия
Житейски кризи и промени и трудности при преминаването от един друг етап от живота
Търсене на личностно израстване и развитие на личния потенциал

Опит

Клиничен психолог
1202, София, България, ул. Бачо Киро 47
359029839494

Марта Козарева консултира възрастни и семейства.

Платен прием