За мен

Д-р Иванка Радева е началник на отделение по остри вирусни хепатити, чревни и паразитни заболявания в Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести "Проф. д-р Иван Киров" в София.

Опит

1000, София, България, бул. Акад.Ив.Е.Гешов 17
Работи с осигурител

Образование

Гастроентерология

Специалности

Гастроентерология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb