Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

За мен

Лили Пирова работи като психолог от 2007 година. От няколко години практикува и в частен кабинет. Вече е част от екипа на ДКЦ Асцендент.

Завършва магистърската програма "Клинична психология - психоаналитична перспектива" в НБУ. В работата си с деца и родители използва индивидуален подход. Преминала е през обучения по арт терапия, психодрама, позитивна психотерапия, краткосрочна (когнитивна) психотерапия, ориентирана към вземане на решение, има интереси и опит през призмата на анлитичната психология.

Дейността й е насочена към консултиране и оказване на психологическа подкрепа на деца и техните родители. Работи с деца (подрастващи) със суицидни намрения и реализирани опит(и) за самоубийство, хранителни разстройства, злоупотреба с психоактивни вещества, самоувреждащо  поведение – автоагресия. В по-зряла възраст клиенти, стремящи се към самоопознание и самоусъвършенстване; двойки с репродуктивни проблеми; жени с предродилна и следродилна депресия; млади хора с понижена самооценка и затруднения в саморелизацията; бисексуални и хомоскесуални мъже и жени, които са под социален натиск.

Консултацията с психолог, психотерапията,  може да бъде полезна в голям брой ситуации. Всеки преход в психоемоционалното развитие на човека може да се приеме за изпитание и нерядко като „пускане“ на част от представите за себе си. Във взаимоотношенията между членовете на едно семейство може да действат модели на поведение, които предизвикват вътрешни конфликти. Психотерапевтичната намеса спомага хората да се опознаят в дълбочина, да осъзнаят, проумеят и накрая да приемат или ако пожелаят да променят тези връзки и отношения, които не са функционални, а често и деструктивни за самата личност.

Опит

2016 - В момента работя и практикувам тук
Клиничен психолог
1000, София, ул. Бачо Киро 47
359029839494

Психологично консултиране на деца и възрастни.

Платен прием

Образование

Клинична психология
Нов Български Университет
София

Специалности

Клинична психология
Други мед. специалности

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели