За мен

Началник на Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Проф. Асен Гудев е роден на 06.07.1960 г. в гр. София. През 1986 г. завършва медицина в Медицински университет – София. От 1995 г. Е с придобита специалност „Кардиология“. Специализира в Австрия и Великобритания. Семеен, с едно дете.

• От 2004 г. до момента е началник на Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

• От 2005 г. е ръководител на Катедра „Спешна медицина“ към МУ- София.

• Председател на Дружество на кардиолозите в България (2010-2012)

• Председател на Сьюз на българските медицински специалисти

• Национален консултант по Кардиология (2015 г – до момента)

• Председател на Държавната изпитна комисия  по кардиология (2015 г. – до момента

Опит

Началник на Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.
1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием
Работи с осигурител

Дискусии

COVID-19&POST-COVID-19 и връзката им със ССЗ - тенденции през 2021 г.
дискусия
COVID-19&POST-COVID-19 и връзката им със ССЗ - тенденции през 2021 г.
Нови възможности за лечение на пациенти със статинова нетолерантност
дискусия
Нови възможности за лечение на пациенти със статинова нетолерантност