Опит

1000, София, България, Стара планина 23
Дни за консултация

Сряда

15:00 - 17:30

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
1000, София, България, бул. Патриарх Евтимий № 37
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Гастроентерология
Вътрешни болести

Специалности

Гастроентерология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb