За мен

Работи като уролог в Клиника по Урология към УМБАЛ "Александровска" гр. София

Д-р Кръстанов е специалист уролог с интереси в следните урологични направлвния:

  • Лазерно разбиване на камъни в бъреците и уретера
  • ЕКЛТ- Екстракорпорална литотрипися на конкременти в бъреците и уретрера
  • Ендоскопси методи на лечение на ДПХ
  • Ендоскопси методи за лечение на злокачествени новообразувания на пикочния мехур
  • Андрология
  • Органо-съхраняващи операции при тумори на бъбреците

Допълнителни квалификации :

Курс по Екстракорпорална Литотрипсия

Курс по Ехография в Урологията

Management of small renal masses – Milano , Italy

Курс по робот-асистирана  урология

Опит

асистент
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
359878728195
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Урология

Специалности

Урология

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb