За мен

Завършва медицина в Пловдив. Придобива специалност по очни болести през 1995 г.

В продължение на 12 години е работила в очно отделение на МБАЛ "Св. Мина".

От 7 години работи в индивидуална специализирана практика на бул. "Васил Априлов" 9 в Пловдив. Кабинетът е оборудван с модерна апаратура за изследвания, диагностика и лечение на очни заболявания. 

Разполага със собствена оптика. Д-р Пачева предлага и контактна корекция на пациентите си.

Занимава се с диагностика и лечение на глаукома. Има опит в детската офталмология.