За мен

Д-р Кацарска е завършила медицина в Пловдив. Придобива две специалности - по вътрешни болести и по алергология, в Медицински университет в София.

Работила е в алергологичен кабинет към клиниката по вътрешни болести в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив в продължение на повече от 20 години.

В Женева, Швейцария взема изпит за работа в САЩ и има право да практикува като лекар там.