За мен

 

Д-р Галин ГАНЧЕВ има призната специалност по хирургия. 2021г. защитава дисертационен труд на тема „Проучвания върху възможностите за лечение на бенигнените заболявания на жлъчния мехур със стандартна и трансумбиликална лапароскопска холецистектомия".


Има интереси в областта на коремната хирургия, онкохирургия, колопроктология, дерматохирургия. 

 

Квалификационни курсове:
* Чернодробна резекционна хирургия и радиотермоаблация
* Конвенционална и интраоперативна ехография в хирургията
* Хирургия на чернодробните метастази
* Лапароскопска хирургия

* Мастърклас по лапароскопска колоректална хирургия, Париж; 

* CRS-HIPEC, Франция, Италия, Германия, Белгия и Холандия;

 

е-mail: dr.ganchevsurg@gmail.com

http://galinganchevsurg.blogspot.com

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Дунав 1, над стадион Берое, парк Аязмо
+359 888 395 060 0700 14010

Прегледи и консултации - МЦ "Матев", Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен" 115

Тел: 0700 14010, Мобилен: +359 888 395 060

Оперативна дейност - Хирургия Тракия Парк, Стара Загора, ул. Дунав 1

Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 17:00

Четвъртък

15:00 - 17:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Д-р Галин Ганчев, дм създаде публикация
2019
Липом
Липом

Липомите (lipoma, от гр. lipos – мазнина) се състоят от клетки на мастнaта тъкан, които бързо нар...

Публикации

Липом
Липом
Публикация