За мен

Д-р Анастас Чапкънов е хирург в отделението по гръдна хирургия в МБАЛ "Каспела". 

Завършва медицина в Пловдив. След дипломирането си 3 г. работи в Онкологичния диспансер. Печели конкурс в клиниката по гръдно-коремна хирургия на Университетска болница "Св. Георги". 

Има три специализации - по обща и гръдна хирургия и по онкология. И двамата му родители са медици - баща му е кардиолог в Университетската болница в Пловдив, а майката е преподавател и ръководител на катедрата по хистология.