За мен

Д-р Божиков е завършил медицина в МУ Пловдив.

Работи в лекарската практика в с. Розино от 40 години.

Опит

4340, Розино (Карлово), България, ул. Христо Ботев 2
Платен прием
Работи с осигурител