Опит

1000, София, България, ул. Илия Бешков 1
Дни за консултация

Четни дни

14:00 - 19:00

Нечетни дни

07:00 - 12:00

Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия

Сертификати

Приложение на ПЕТ/КТ при белодробни тумори
2017-02-09
Тикове
2017-02-09

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb