За мен

Вицепрезидент на КНСБ. Председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ. Член на ИСС България.