За мен

Вицепрезидент на КНСБ. Председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ. Член на ИСС България.

Образование

Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb