За мен

Д-р Влайкова е началник на Клиниката по Лъчелечение към УМБАЛ Св. Георги.

  •  Тя е главен асистент в Катедрата по клинична онкология към Медицински университет – Пловдив
  • Занимава се с лъчелечение в детската онкохематология
  • Преминала е през обучения в Германия, Чехия и Турция
  • Притежава специалност по радиология от 1988г.
  • Завършила е медицина в МУ Пловдив

Опит

Работи
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
Дни за консултация

Четни дни

07:30 - 15:00

Нечетни дни

07:30 - 15:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Радиология

Специалности

Радиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb