За мен

Д-р Джелепова е водещ специалист по физиотерапия в Пловдив. 

Работи в ДКЦ-1 от 11 г. Преди това в продължение на повече от 20 г. е била завеждаща на отделението по физиотерапия и рехабилитация във Втора градска болница, сега МБАЛ "Св. Пантелеймон". 

Била е преподавател в Мдицинския колеж в Пловдив, където е подготвяла студентите за рехабилитатори. 

Завършва медицина в Пловдив. След дипломирането си заминава на работа в с. Радунци, Старозагорско, където придобива специалност.