За мен

Началник „Клиника по УНГ болести”

Зам.Изпълнителен директор УМБАЛ „Д-р Г.Странски”ЕАД-Плевен

Декан Факултет „Здравни грижи”- МУ-Плевен