Последователи
Борис Динков
Борис Динков
Студент по медицина
Невин Дикенс
Невин Дикенс
Студент по обществено здраве
д-р Марта Николова
д-р Марта Николова
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Славена Адамова
д-р Славена Адамова
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Поля  Божинова
д-р Поля Божинова
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Елица Петрова
д-р Елица Петрова
Обща и клинична патология