Опит

9000, Варна, България, Медицински комплекс " Младост", кабинет 220, ет. 2
3590888340482
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb