За мен

Асистент Сектор „УНГ болести”

  • Средно образование –СОУ „ Христо Смирненски „ Плевен (1994)
  • Висш Медицински Институт – Плевен (1994 – 2000)
  • Специалност „Ушно-носно-гърлени болести” (2005)