Опит

1000, София, България, бул. Петко Ю. Тодоров 20
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
лекар
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1

Образование

Клинична алергология

Специалности

Клинична алергология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb