Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
359082814290
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Клинична алергология

Специалности

Клинична алергология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb