Опит

2300, Перник, България, ул. Брезник 2
359888860968

1. гр. Перник, ул. "Брезник" № 2, ет.1, каб.8

2. с. Дрен, Здравен участък

Платен прием
Работи с осигурител