За мен

Д-р Русев завършва медицина през 2000г. в МФ, ТУ- Стара Загора. През 2007 г. придобива първата си специалност по обща хирургия, а седем години по-късно и специалност- гръдна хирургия. Понастоящем работи в Клиника по гръдна хирургия, МБАЛ Проф д-р Киркович (Университетска)