Опит

Управител
5800, Плевен, България, ул. Трите бора 24
35964692020
Платен прием
Работи с осигурител
д-р Елиза Георгиева създаде статус
2017
ИФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕСлед като се информирахме с най-големите подробности и изпитахме на гърба си последиците от:• Лимитите върху заплащането на болничната и извънболичната медицинска помощ• Лимитите върху леглата, отделенията и самата дейност на лечебнит...
Вижте още