За мен

Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина в УМБАЛСМ "Пирогов"

  • Завършва медицина в МУ гр. София през 1986 г.
  • Общ стаж – 26 години, от 1998г – работи в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”
  • Специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина” от 1989г
  • Магистърска степен по „Зравен мениджмънт” от 2007г.
  • Над 20 публикации в български и чужди списания.
  • Ежегодни участия във форуми, симпозиуми и конгреси с международно участие.
  • Член на българската Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина за болнична помощ.
  • Владее английски и руски език.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител