Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
3590888631217
Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, ж.к. Младост N:163
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия
Урология

Специалности

Урология
Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb