За мен

  • Медицински университет – Плевен (1990)
  • Специалност „Ушно-носно-гърлени болести” (1995)

Академични позиции

  • Докторант на свободна докторантура , МУ-Плевен Катедра „Ушно-носно-гърлени болести ” (2012)

Специализации

„Аудиология, слухопротезиране и тимпанометрия” София (1997)

“Отоноврология” (1995)

«Хирургия на ухо» (1997)

“Отоноврология” (1995)

“Функционална ендосокопска хирургия” (2003)

“Хирургия на ухо” - проф. Тунджай Улуг , Истанбул – (2004)

“Проблеми на слуховите увреждания , слухопротезиране и кохлеоимплантация” Швейцария (2005)

Опит

5800, Плевен, България, ул. Владимир Вазов 91
35964886654
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител