За мен

  • Средно образование – СОУ за европейски езици ,,Св. Константин-Кирил Философ‘‘ – Русе (2006)
  • Медицински университет – Плевен (2006 - 2012)

Академични позиции

  • Асистент, МУ-Плевен Катедра „Ушно-носно-гърлени болести ” (2013)

Специализации

Курс по тимпанометрия, Плевен (2013)

Клиничен стаж в Клиниката по Ушни, носни и гърлени болести в университетската болница на Медицински университет Рига, Латвия (2012)

Клиничен стаж по Спешна медицина в университетската болница на Медицински университет Виена, Австрия (2011)

Опит

5800, Плевен, България, ул. Владимир Вазов 91
35964886654
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител

Образование

Ушно-носно-гърлени болести

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb