За мен

Завършила е медицина в МУ-Варна, специалист по вътрешни болести от 1996г, а след това през 2012 г. придобива и специалност по ендокринология и болести на обмяната. Работи в АСИМП-ИП Д-р Кина Дамянова, на ул. Борисова 29, в град Русе.

Опит

7000, Русе, България, ул. Борисова 29