За мен

Образование

Средно образование – Математическа гимназия „Гео Милев“, гр. Плевен (2007)

Висше образование – Медицински университет, гр. Плевен (2013)

Академични позиции

Асистент, МУ-Плевен, сектор „УНГ болести и ЛЧХ“ към катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“ (април 2014)

Преподавателска дейност

Практически занятия по УНГ болести със студенти по медицина АЕО

Научни интереси – в областта на онкологията в оториноларингологията; ендоскопията на околоносни кухини,хранопровод и бял дроб; отоневрологията и аудиологията