За мен

Образование

Средно образование – Математическа гимназия „Гео Милев“, гр. Плевен (2007)

Висше образование – Медицински университет, гр. Плевен (2013)

Академични позиции

Асистент, МУ-Плевен, сектор „УНГ болести и ЛЧХ“ към катедра „Очни болести, УНГ болести и ЛЧХ“ (април 2014)

Преподавателска дейност

Практически занятия по УНГ болести със студенти по медицина АЕО

Научни интереси – в областта на онкологията в оториноларингологията; ендоскопията на околоносни кухини,хранопровод и бял дроб; отоневрологията и аудиологията

Опит

5800, Плевен, България, ул. Владимир Вазов 91
35964886654
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител