Опит

медицинска сестра
6600, Кърджали, България, бул. Беломорски 53