За мен

Д-р Господинова извършва трансфонтанелна ехография на новородени и кърмачета

Опит

9000, Варна, България, бул. "Република" 91, МК Младост, ет. 5, тяло Г
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Неонатология

Специалности

Неонатология
Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb