За мен


_________________________________________________
Област на професионална компетентност:
– Консултиране и оказване на емоционална подкрепа на клиенти с нарушен контрол в храненето.
– Психологическо консултиране при емоционално хранене и неконтролирано преяждане свързано с психологичен синдром.
– Консултиране при наднормено тегло на психогенна основа. Компулсивно хранене.
– Когнитивно-поведенческа терапия при хранителните разстройства и работа с рискови групи – Анорексия, Булимия, Хиперфагия, Орторексия.
– Спортна психология.
– Консултиране при йо-йо ефекта от диетите.
– Изграждане на мотивация и мотивационни стратегии за редуциране на теглото.
– Здравна психология – здравословни норми в хранителните режими и навици.
– Работа с клиенти претърпяли трансформация на тялото вследствие на редуциране на свръх тегло. Изграждане на нов положителен външен имидж и адаптиране към него.
 
– Психологическо консултиране на клиенти преди и след пластични операции:    Абдоминопластика (коремна пластика), Липектомия на бедра (изпъване на кожата) и др.
– Психологическо консултиране при тревожност, депресии и неудовлетвореност.
– Изграждане на цялостна визия при явяване на интервю за работа (подготовка и оформяне на CV и мотивационно писмо, представяне, поведение, отговори на въпроси).
– Междуличностни взаймоотношения.
– Консултиране на деца при развод в семейството.
 
 
Притежавам следните специализации:
- Когнитивно-поведенческа терапия на хранителните разстройства.  
- Работа с рискови групи - Анорексия, Булимия, Хиперфагия, Орторексия.
- Консултант при хранителни нарушения - Анорексия невроза, Булимия невроза, Хиперфагия.  
- Консултант при преяждане и затлъстяване, свързано с психологичен синдром.  
- Психолог-треньор.  
- Хипноза и хипнотерапия към Българската асоциация по хипноза.  
- Арт терапия ( рисуване с пръсти) и иновативни техники в областта на приложните изкуства.  
- Обучител-консултант в сферата на организационно развитие и развитие на социални умения.  
- Емоционална сензитивност.  
- Емоционална интелигентност.  
- Профилактика и преодоляване на синдрома на Бърнаут - синдрома на изпепеляването. Оказване на първа помощ.  
- Решаване на конфликти и управление на групата в трудни ситуации.
 - Комуникация в динамична среда.
 - Принципи за организация на обучения в интерактивен режим - интерактивни методи на обучения.  
- Практическа работа с методите на психодиагностиката, психологичното консултиране и психотерапията. Овладяване на инструментариума от специализирани психометрични методики (тестове) за оценка на когнитивни, поведенчески процеси и др.
 - Организация, подбор и реподбор на персонал - с вкл. набор психометрични тестове и методики.  
 
За контакти:
Град: Пловдив
Телефон: 0887 733 826
E-mail за контакти:  
psychologpetrov@gmail.com