Последователи
д-р Георги Кабакчиев
д-р Георги Кабакчиев
Акушерство и гинекология
Нелис Исмаил Реджеб
Нелис Исмаил Реджеб
Студент по здравни грижи
Елеонора Русева
Елеонора Русева
Студент по здравни грижи
д-р Найме Мехмед Сирачка
д-р Найме Мехмед Сирачка
Ендокринология и болести на обмяната