За мен

Журналист. Областен координатор на Българската асоциация за закрила на пациентите - Смолян